Rådgivning/Mentorskap

”Ledare – ett material genom vilket energi strömmar med lätthet – det är inte alla dagar det känns så,  ibland möter du utmaningar då du behöver någon att bolla med eller någon som kan avlasta dig. Frågor från mål och syfte till att etablera styrmodeller och omorganisationer hjälper jag till att besvara som rådgivare – mentor.”

Göran Francke, Senior Adviser

Mentor

Mentorskap innebär vägledningen av en adept i hans eller hennes arbets- och livssituation. Med nyfikenhet och empati får adepten stöd i sina behov och stimulans i utvecklingen av en självständig vilja.

En god mentor har förmågan att förtydliga frågeställningar och kan, på ett respektfullt sätt, visa på möjliga vägar och beslut.

Mentorskap och dess frågeställningar

I mentorns uppgift ligger fokus på adeptens yrkesroll, men även på hur yrkesrollen samverkar med andra livsfrågor.

Privatlivet och yrkeslivet är för evigt förenade och en professionell mentor måste känna sig trygg inför olika frågeställningar:

  • Vad är ett ”konsultativt förhållningssätt”?
  • Hur kan man arbeta med visioner och mål?
  • Hur stimuleras personlig vilja och motivation?
  • Hur ger och tar du emot feedback?
  • Hur hanterar vi bekräftelse och rådgivning?
  • Hur kan du arbeta med känslor och behov?
  • Vilka vägar finns till ökad självinsikt?
  • Hur få ihop livspusslet?

Göran Francke är utbildad mentor med många års erfarenhet som mentor och rådgivare till chefer och ledningspersoner i IT-branschen.

Mentorskap är personligt och för att få veta om Göran är rätt mentor för dig, hör av dig till oss.

Bli mentor själv

Har du erfarenheter som du är villig att dela med dig av? Har du hunnit med att både lyckas och misslyckas? Har du dessutom hunnit reflektera över dina egna styrkor och svagheter och längtar nu efter att stödja andras utveckling?

Consorts Göran Francke har lång erfarenhet som mentor och vägleder dig till en professionell mentornivå på ett för dig optimalt sätt.
Vill du utveckla din kompetens som mentor?

Klicka på bilden för att se den större

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !