Metoden

Marriage Counselling® – flerstegsraket mot starka affärer som bygger på väl beprövade metoder

Hur formas en framgångsrik affärsrelation?

Professor Lynda Gratton vid London Business School forskar i Management Practice och om hur man optimerar samarbetet mellan olika intressenter. Hon menar att de företag som lyckats med optimeringen har omvandlat stora delar av affärs-processerna till relationella processer. De har därigenom skapat framgångsrika samarbeten som leder till förnyelse, förändring eller – i ett vidare perspektiv – skapar nya marknader. Lönsamma affärsrelationer utvecklas.

Marriage Counselling som en del i en lyckad affär

Långa affärsrelationer kan liknas vid äktenskap: de bör baseras på tillit, gemensamma mål och viljan och förmågan att lösa problem och upprätthålla en god relation.

Men i många samarbeten ser det inte ut såhär. Istället börjar de första frågorna (problemen) att dyka upp redan en kort tid efter att avtalet skrivits på. Relationen mellan parterna riskerar att börja knaka. Får det fortsätta är risken stor att samarbetet avbryts – vilket kostar mycket tid och pengar.

Marriage Counselling® gör det möjligt att undvika denna utveckling.

En unik kombination av ”hårt och mjukt”

Marriage Counselling-metoden bygger på en unik kombination av ”hårda” och ”mjuka” metoder.

De hårda delarna grundar sig på intressebaserad problemlösning. I botten finns den välkända förhandlingsmetod som har utgivits i bokform med titeln Getting to Yes, skriven av Harvard-professorn Roger Fisher.

Den mjuka delen bygger på det Firo-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, framtaget av den amerikanske psykologen Will Schutz och baserat på Roberto Assagiolis (psykosyntesens fader) utvecklingsorienterade psykologi. Assagliolis psykologi fokuserar på det friska och stärker kraften i varje individ, med viljan, potentialen och våra personliga egenskaper i fokus.

Teoretisk bas för verksamheten

Grunden för Consorts arbete hämtas bland annat från teorier inom:

  • Salutogent ledarskap – ett hälsofrämjande ledarskap baserat på en värdegrund där gruppens känsla av sammanhang, lust och motivation stärks för ökad effektivitet och välbefinnande.
  • Förtroendefullt samarbete – utvecklar individers förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer, vilket direkt bidrar till organisationens framgång.
  • UGL – Utveckling Grupp och Ledare – används inom näringslivet som en grundläggande ledarskapskurs.
  • THE – The Human Element – hur vi fungerar och vad som påverkar våra relationer och vårt samarbete.
  • Firo – Fundamental Interpersonal Relations Orientation – utvecklar arbetsgruppens inbördes relationer och medlemmarnas sätt att kommunicera.
  • Psykosyntesen – hur fungerar samspelet mellan kropp, själ, känslor och intellekt och hur påverkar helheten din psykiska och fysiska hälsa.

Consort grundades 2005 under namnet Management for You (M4U) av konsulten Göran Francke, som arbetat som chef och ledare inom stora svenska och internationella koncerner i över 20 år.

Klicka på bilden för att se den större

 

Klicka på bilden för att se den större

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !