MC Projekt

Att snabbt skapa och vidmakthålla effektiva projektgrupper är en kritisk framgångsfaktor för både enskilda projekt och för företagets totala förändringsförmåga.

Grupputveckling i Projekt skapar dynamik för större effektivitet

Ett projekt är ofta en extrem form av gruppbildning: medlemmarna kommer från olika organisatoriska enheter, såväl interna som externa, de får en helt ny ledning, de får ett nytt sätt att arbeta och ska dessutom genomföra en helt ny arbetsuppgift med pressad budget och tidsram. Samtidigt som de på ett eller annat sätt fortfarande sitter fast i sin moderorganisation. För att projektet ska bli framgångsrikt krävs att gruppen snabbt kommer upp i full effekt.

Jämfört med MC för outsourcing-affärer, lägger vi ett större fokus på projektets mål och att utveckla de mellanmänskliga relationerna och gruppdynamiken. Forskningen visar att i en ny grupp är bara 30 procent av kommunikationen arbetsrelaterad. I mogna, etablerade grupper visar samma forskning att hela 70 procent av kommunikationen är arbetsrelaterad: därmed blir gruppens effektivitet väsentligt högre. I en effektiv grupp är medlemmarna mer öppna mot varandra, det finns mindre politik och revirbevakande och den interna konkurrensen är liten. Det är helt enkelt mer ”vi” än ”jag” i gruppen.

Hur mycket lönsammare blir en effektiv grupp för ditt företag?

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !