MC Outsourcing

Marriage Counselling® är att skapa tydliga samarbetsformer och långsiktig affärsnytta för båda parter i en outsourcingrelation. Grunden är utveckling av individers och organisationers förmåga att förebygga och lösa konflikter och att bygga långsiktiga relationer grundade på ömsesidigt förtroende – att skapa förtroendekapital.

Göran Francke

Hur säkerställer du framgång i outsourcing-affären?

Flera studier visar att framgångsrika outsourcing-affärer har ett antal gemensamma framgångskriterier uppfyllda. Ett av de mest kritiska är att kunden och leverantören har förståelse för varandras mål, syfte och förutsättningar i affären. Detta gäller samtliga berörda, från ledningen till användarna, serviceteknikerna, supportpersonal med flera.

Vi talar om en gemensam effektiv företagskultur – en partnerkultur baserad på det bästa från båda sidor.

Klicka på bilden för att se den större

Hur lyckad blir din outsourcingaffär?

Få beslut är så affärskritiska för ett företag som outsourcing av exempelvis IT. En outsourcing-affär har ofta stor påverkan på företagets finansiella resultat och stabiliteten i verksamheten. Ofta börjar affären bra, men under kontraktstiden växer missnöjet hos båda parter.

Erfarenhetsmässigt tar det mellan tre och nio månader innan irritationen svämmar över. Parterna pratar om att låta juristerna ”klara upp” avtalstvisten, ofta baserad på frågor om avtalstolkning, vad ska faktureras, ska vi ställa in leveranser, ska vi låta bli att betala och så vidare. Det är inte ovanligt att det är först nu som parternas högsta ledning träffas för första gången.

MC Outsourcing_hur lyckad

Kunden är missnöjd för att:

  • Leverantören vill ha extra betalt för sådant som ingår i grundpriset, ständiga diskussioner om vad avtalet egentligen säger …
  • Leverantören är inte proaktiv.
  • Det krävs mer resurser än väntat

Leverantören är missnöjd för att:

  • Kunden har inte förstått vad som avtalats i kontraktet, ständiga diskussioner om vad avtalet egentligen säger …
  • Kunden tar inte sitt ansvar som professionell beställare.
  • Kunden vill standardisera men saknar intern förankring hos användarna, vars missnöje riktas mot leverantören

Lösningen heter Marriage Counselling

Marriage Counselling (MC) är en beprövad och strukturerad metod för att säkerställa framgångsfaktorerna i outsourcing-affären och förhindra de vanligaste misstagen. Genom MC skapas hållbara relationer mellan människor och därmed mellan företagen.

Parternas nyckelpersoner genomgår ett träningsbaserat program med verklighetsnära uppgifter, vilket utvecklar gemensam kunskap och förmåga till gott samarbete.Träningsprogrammet arbetar hela tiden med företagens verklighet i fokus och resultaten är direkt tillämpbara i den nya gemensamma partnerkulturen. Ett ömsesidigt förtroendekapital etableras, vilket blir ryggraden i relationen mellan kund och leverantör. Läs mer om Marriage Counselling.

Styrkor med Marriage Counselling !

Vår metod är evidensbaserad och bygger på mångårig forskning, detta i kombination med

vår erfarenhet av IT-branschen i kombination med utveckling av individer och grupper gör att vi har en unik helhetssyn av hårda och mjuka delar.

Vi har med minimalt förarbete och fyra dagars arbete lyckats vända affärer som efter flera års samarbete har skurit sig och man var beredd att säga upp avtalet från bägge sidor. Först skrev man ett 1-årsavtal, därefter ett nytt 4-årsavtal. Men även genomfört vårt 24-timmars seminarie i upphandlingar med flera leverantörer på short-list och haft resultaten som ledning när man valt leverantör. I många fall också när man skall starta nya samarbeten eller vill höja nivån på samarbetet.
Vi gör alltid uppföljning och utvärdering av våra uppdrag och även efter projektens beslutspunkter. Dessa utvärderingar ligger alltid över kundens förväntningar!

Det röda är leverantören och det blå är kunden. Observera att detta är innan avtalet är skrivet och leverantören vet att detta ingår i utvärderingen.

Klicka på bilden för att se den större

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !