Marriage Counselling

”Marriage Counselling® handlar ytterst om att skapa tydliga samarbetsformer och långsiktig affärsnytta för två eller flera parter i en affärsrelation, ex.vis sourcing, fusioner eller större projekt. Grunden är utveckling av individers och organisationers förmåga att förebygga och lösa konflikter och att bygga långsiktiga relationer grundade på ömsesidigt förtroende – att skapa förtroendekapital.”

Kulturkrock eller synergi?

Ingen når i dag framgång på egen hand. Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska lyckas utan samarbetsförmåga. Därför är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta, mellan individer och mellan organisationer.

Varje individ bär på sin egen inre kultur i form av värderingar, attityder, drivkrafter, erfarenheter och annat. När två individer ska samarbeta bildas en ny kultur. Krock eller synergi? Konflikt eller samarbete?

Krockar/konflikter minskar den totala effektiviteten, synergi/samarbete ökar den totala effektiviteten.

Samarbete ger mer än traditionell konkurrens

Idén om konkurrens till varje pris utmanas nu av dess motsats – samarbete till varje pris. När företagen ska hitta nya vägar till överlevnad och framgång, söker man i dag partnerskap och samarbete, inte för att få sin del av kakan utan för att skapa större värden och därmed en större kaka. ”The world has grown ‘too complicated and joined-up’ to accommodate the old command and control mindset …”

Lynda Gratton, professor i ”management practice” vid London Business School, har forskat kring hur samverkan mellan olika intressenter optimeras och vad som behövs för att skapa framgångsrika rutiner för samarbete. Det nya är att företagen strävar efter att organisera samarbete i olika former som en väg till förnyelse, förändring eller – i ett vidare perspektiv – skapa nya marknader.

Vad utmärker en framgångsrik affärsrelation?

Långa affärsrelationer kan liknas vid äktenskap; tillit och gemensamma mål ger förutsättningen för en långvarig och framgångsrik relation. Forskning visar att företag som lyckats med optimeringen har omvandlat stora delar av affärsprocesserna till relationella processer. De har därigenom också skapat rutiner för framgångsrika samarbeten och lönsamma affärsrelationer.

– Marriage Counselling har gett oss en relation som är ett bra verktyg för att hantera en väldigt svår avtalssituation.
Lennart Wallén IT-chef Region Skåne, Läs Mer
“Det är som när man har ett giftermål framför sig inte bara tänka ekonomi – utan relation. Kursledarnas förhållningssätt kändes mycket bra. Tryggt. Professionellt ”.
Jonny Hejdenberg, Affärsområdeschef American Express, Läs Mer
”Vi har fått ut en bättre samverkan och en bättre gruppkänsla både internt och tillsammans i vår relation – samt finansiellt och kvalitativt”.
Maria Lundberg, Affärsområdeschef, Tieto , Läs Mer

Vägen dit heter Marriage Counselling

Marriage Counselling (MC) är en beprövad och strukturerad metod för att säkerställa framgångsfaktorerna i affärsrelationer och förhindra de vanligaste misstagen. Genom MC skapas hållbara relationer mellan människor och därmed mellan företag. Bakom MC ligger Göran Francke, som i 25 år arbetat som utbildare, projektledare, chef och CIO inom IT i flera stora svenska och internationella koncerner.

MC användes ursprungligen i olika program för att ge framgång i outsourcing-affärer, men har senare visat sig lika framgångsrik i större projekt, företagsfusioner och vid utveckling av andra externa affärsrelationer.

Träningsprogram i skarp miljö

Teorier och kunskaper i all ära, om du inte kan omsätta dem i praktiken har de föga värde.

Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.

Klicka på bilden för att se den större

Klicka på bilden för att se den större

MC är utvecklad för att bygga reell kompetens. Metoden innehåller en mix av teoretisk utbildning och praktisk träning med fokus på samtliga kompetenspåverkande faktorer.

Parternas nyckelpersoner genomgår ett övningsbaserat program med verklighetsnära uppgifter inom ett antal områden:

  • Fungerande individ- och grupprelationer inom och mellan berörda organisationer.
  • Samsyn kring långsiktiga mål.
  • Insikter om varandras företagskulturer.
  • Ett gemensamt språk för problemlösning.
  • Gemensamma värderingar.
  • Servicemässighet.
  • Effektiv samverkan.
  • Förstå gruppdynamik och gruppers utveckling.
  • Aktivt lyssnande, effektiv kommunikation och feedback.

I och med detta etableras ett ömsesidigt förtroendekapital, som blir ryggraden i den fortsatta relationen mellan individer, mellan grupper och mellan organisationer.

Programmen baseras på verkliga ”affärs-case” där verklighet och teorier sammansmälts till nya insikter och kunskaper. Dessa blir grunden för den nya företagskulturen.

Läs mer om grundläggande metoder inom Marriage Counselling.

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !