Förtroendekapital

Förtroendekapital, eller företagets anseende eller varumärke, är omvärldens kunskap om och attityd till verksamheten och den enskilt viktigaste komponenten för långsiktig överlevnad.

Medarbetare som utbildas och tränas att förstå varumärkets praktiska innebörd i det dagliga arbetet blir också de främsta utvecklarna av förtroendekapitalet.

Ett gott anseende underlättar i alla verksamhetsled: när marknadsandelar ska vinnas, när nya medarbetare ska rekryteras, i samtal och förhandlingar med viktiga externa intressenter. Genom att vårda och utveckla förtroendekapitalet, stärker du din ställning på marknaden samtidigt som du ökar lönsamheten.

Investeringar i förtroendekapital kan bara ge resultat om medarbetarnas individuella förmågor är en dominerande del av investeringen.

Klicka på bilden för att se större

Consort utvecklar människor

människor som i sin tur utvecklar företag och organisationer. Företag och organisationer kan endast förändras på djupet om individerna i organisationen utvecklar sin medvetenhet. Först då kan de visa sin vilja och förverkliga sina visioner.

Vi bidrar till att ledare och medarbetare utvecklas. Det gör vi genom att stimulera och stödja individens inneboende förmåga att ta ansvar, finna mening och medvetet styra sitt eget liv. En sådan utveckling baseras på förtroendefull samverkan mellan individer, grupper och organisationer – ett förtroendekapital.

Genom att skapa möjligheter till ökad medvetenhet stärker och utvecklar vi det friska hos människor, grupper och organisationer. Vårt arbete stödjer de processer som gynnar utveckling samtidigt som det tydliggör de processer som begränsar utveckling. Utifrån dessa nya insikter kan sedan individen eller organisationen göra sina nya val genom att söka svar på frågorna: Hur vill vi att det ska vara? Vad behöver utvecklas och vad är individens eller organisationens nästa steg?

Vi verkar utifrån ett psykosyntesiskt förhållningssätt med en icke-värderande grundsyn. Utgångspunkten är att varje människa är unik och vi möter varje individ där denne befinner sig. Vår pedagogik bygger på en upplevelsebaserad inlärning i en process som innehåller såväl egna upplevelser och personliga reflektioner som analys, teori och tillämpning.

En utvecklingsmodell i fem steg, som vi tillämpar

Här har vi ett antal frågeställningar som tillsammans ger en objektiv bild av nuläget. Det viktiga är att förstå och acceptera det verkliga nuläget.
Identifiera och åtgärda det enkla först! Genom att generera snabba vinster, sprids insikt om beslutsamheten och potentialen i planerad utveckling och förtroende skapas för fortsättningen.
Vad tycker nuvarande och tidigare kunder? Att lyssna och förstå bortom rationella förklaringar ger en god bild av vad som verkligen driver kundrelationen.
Åtgärder för att bygga förtroendekapital måste planeras som alla andra aktiviteter.
Uppnådda förbättringar måste säkras och vidareutvecklas genom ett förvaltningsarbete baserat på systematisk uppföljning av de kritiska framgångsfaktorerna.

Uppföljningen måste i princip pågå under lång tid – det är de historiska jämförelserna som visar uppnådda förbättringar. Att utforma uppföljningssystem som ger bra underlag för förbättringsarbete är en grannlaga uppgift. Uppföljningen ska även innefatta ”mjuka” faktorer, exempelvis människors attityder och värderingar. Kom ihåg: ständig förbättring ska tolkas bokstavligt, arbetet pågår ständigt och blir en del av företagskulturen.

Vill du ha hjälp att utveckla företagets förtroendekapital?

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !