UGL

UGL används inom näringslivet som en grundläggande ledarskapskurs. Deltagarna får unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap.

Kunskaperna ger dem förutsättningar att bli effektivare som gruppmedlem och ledare genom att:

 • Uppnå ökad självkännedom.
 • Förbättra förmågan att kommunicera.
 • Öka förmågan att ge och ta emot feedback.
 • Kunna upptäcka och hantera konflikter.
 • Kunna tillämpa situationsanpassat ledarskap.
 • Öka kunskapen om gruppers utveckling.

Upplevelsebaserad inlärning

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och skiljer sig därmed från traditionell inlärning. Deltagarna går igenom en följd av gemensamma upplevelser, vilka man sedan diskuterar tillsammans i gruppen.

Deltagarna överför skeendet under kursen till sin egen arbetsgrupp därhemma.

Målgrupp

Kursen är lämplig för såväl personer som har en arbetsledande befattning som för alla som ingår i en arbetsgrupp. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara utvilad och i god balans inför kursstart.

UGL är en utbildning och kan inte användas för att lösa en personlig krissituation.

Regler för genomförande:

 • Två st examinerade handledare.
 • Åtta-tolv deltagare från olika organisationer (obekanta före kursen).
 • Fem dagars internat.
 • Kvällar används för kursarbete.
 • Aktivt deltagande från alla deltagare.

Den teoretiska basen

UGL bygger på Susan Wheelans IMGD (An Integrative Model of Group Development) och Firo:s (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) teorier om gruppers utveckling.

Vill du veta hur UGL kan hjälpa ditt företag?

UGL-logo_200px-e1430137975597

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !