THE

The Human Element, THE, omfattar fem (alt tre plus två) intensiva dagar. Programmet utgår från en helhetssyn på människor, där grunden är hur vi fungerar och vad som påverkar våra relationer och vårt samarbete.

Som deltagare får du:

 • Förståelse för hur dina beteenden, känslor och din självuppfattning påverkar dina möjligheter till goda arbetsprestationer.
 • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur andra påverkar dig.
 • Ökad självinsikt och förståelse för vad som blockerar dig, vilket gör att du kan öka din handlingskraft och bli effektivare.
 • Ökad kännedom om dig själv och ökad självkänsla.

Arbetet inleds med fokus på oss som individer – våra beteenden, underliggande känslor och vår självuppfattning. Vi arbetar vidare med att utforska våra relationer till andra människor. Den avslutande delen fokuserar vi på gruppen och tillämpningen av våra nyfunna insikter om till exempel samarbetsformer, samstämmighet, gruppens utvecklingsfaser och olika beslutsformer.

 

Utgår från egna erfarenheter

Kursen är baserad på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Tempot är intensivt, men med rika tillfällen till reflektion i både större och mindre grupper. Vi arbetar även delar av kvällarna.

Kursens innehåll:

 • Korta teoriavsnitt med dialog
 • Självskattningsinstrument
 • Visualiseringsövningar
 • Icke-verbala övningar
 • Övningar i att ge och ta emot feedback
 • Rörelseövningar
 • Gruppövningar
 • Reflektion och diskussion

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill öka sin personliga kompetens och självkännedom, skaffa sig möjlighet till förbättrade relationer och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling.

Regler för genomförande:

 • Examinerade handledare
 • 6–16 deltagare
 • 5 (alt 3+2) dagars internat
 • Kvällar används för kursarbete
 • Aktivt deltagande från alla deltagare

 

Vill du veta hur THE kan hjälpa ditt företag?

THE

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !