Ledare & Medarbetare

Personal med rätt attityd och kompetens är företagens starkaste konkurrensfördel, oavsett bransch.

Transformativt ledarskap innebär

 • Att leda med värderingar.
 • Att förstå organisationens syfte och mening.
 • Etik och värderingsarbete.

… och är en process som leder till stora förändringar i organisationsmedlemmarnas attityder och värderingar (organisationskultur). Transformativt ledarskap bygger upp lojalitet för stora förändringar av organisationens mål och strategier.

Consort hjälper individer att utvecklas på många olika sätt – att vårda förtroendekapitalet och humankapitalet

Personal med rätt attityd och kompetens är företagens starkaste konkurrensfördel, oavsett bransch. Vi arbetar med värderingar och förankrar och tydliggör samband mellan individen och organisationens syfte och mening. Genom företagsinterna program utvecklar vi medarbetare och ledare/chefer i personligt ledarskap.

Deltagarna vinst:

 • Blir medveten om hur känslor och självkännedom påverkar arbetsresultatet.
 • Upplever hur förbättrade relationer påverkar samarbete och effektivitet.
 • Självinsikt leder till ökad självkänsla.
 • Ökad förmåga att få fram sitt budskap.
 • Ökad förmåga att leda, samarbeta och hantera konflikter vid arbete i grupp.
 • Ökad förmåga till öppenhet, ansvarstagande och handlingskraft.

Organisationens vinst:

 • Förbättrad kommunikation och större öppenhet – ökad effektivitet, och ökat personligt ansvar.
 • Förmåga att förebygga och hantera konflikter.
 • Konflikter hanteras på ett sätt som stärker organisationen.
 • Förmåga att agera situationsanpassat.
 • Skapar ledare som kan agera med trygghet i sig själv och inte med försvar.
 • Genom ökad effektivitet i grupperna blir organisationen mer produktiv och lönsam.

 

Consort erbjuder interna företagsanpassade kurser och öppna kurser för ledare och medarbetare.

Låt Consort vägleda dig i ditt arbete med att utveckla ledare och medarbetare.

Klicka på bilden för att se den större

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !