Grupputveckling

En väl fungerande arbetsgrupp kan åstadkomma storverk. Consort ser till att revirtänk och konkurrens ersätts av öppenhet och respekt. Därmed kan en effektiv arbetsgrupp skapas.

Kännetecknande för sådana mogna grupper är starka band och öppenhet mellan gruppens medlemmar, ett stort fokus på arbetsuppgifter och av prestigelöshet. En omogen grupp saknar däremot dessa egenskaper och störs mer av ändrade förutsättningar, till exempel nya gruppmedlemmar. En sådan grupp behöver ofta ofta bygga upp sin kultur och värderingar från grunden igen när förändringar inträffar.

Vanliga förändringar som kan orsaka störningar i grupper, som därmed behöver utvecklingsstöd, är:

 • En omorganisation
 • En ny chef i gruppen
 • Förlust av gruppmedlemmar
 • Nya medlemmar kommer till gruppen
 • Tillkommande eller borttagna arbetsuppgifter
 • Besparingskrav
 • Nya processer och rutiner

Utveckla effektiva grupper

I vårt arbete med att utveckla grupper fokuserar vi på ledarskap, kommunikation, feedback och samarbetet i gruppen. Ju mindre ”politik”, revirtänk och konkurrens ni har i gruppen, ju mer öppenhet och respekt ni visar varandra, desto effektivare blir din arbetsgrupp.

Vårt program för att utveckla en effektiv grupp fokuserar på att lära ut och träna medlemmarnas förmåga inom bland annat följande områden:

 • Ge effektiv feedback
 • Kommunicera och aktivt lyssna
 • Hantera konflikter
 • Förstå sig själva och andra
 • Förstå varför du retar dig på vissa människor och varför det går så lätt med andra
 • Förstå gruppdynamik och gruppers utveckling
 • Träna samarbetet i grupp
 • Förstå situationsanpassat ledarskap och kunna koppla detta till gruppers utveckling

Träningen baseras på deltagarnas verkliga situation och blir därmed direkt användbar i den egna verksamheten.

Exakt vilka behov har ditt företag?
Låt Consort vägleda dig i ditt arbete med att utveckla gruppens effektivitet.

Klicka på bilden för att se den större

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !