Förändringsledning

Företag är människor. Framgångsrika förändringar i verksamheten bygger på människors förmåga och vilja att förändra. Consort ser till att förändringar leder till en långsiktig och genomgripande transformation.
För att nå dit arbetar vi med både människors inre dimensioner, som tankar, känslor och värderingar, och med yttre faktorer som mål, resultat och beteenden.

Förändringsledning syftar till att få planerade förändringar genomförda i verkligheten. Det inkluderar ett stadigvarande förändrat beteende hos individer och grupper, vilket är den viktigaste framgångsfaktorn för att realisera vinsterna med ett minimum av negativa bieffekter.

Förändringsledning är förmågan att driva effektiv förändring hos individer, grupper eller organisationer och kan delas in i två huvudområden:

  • “Hårda” faktorer – vad ska förändras; processer, system, organisation, instruktioner och så vidare.
  • ”Mjuka” faktorer – hur ska det förändras; företagskulturen, attityder, värderingar, känslor och så vidare.

Studier visar att majoriteten (cirka 70 procent) av alla förändringsinitiativ inte når sina mål och att majoriteten misslyckats för att de mjuka faktorerna inte hanterats bra nog. Resultatet syns bland annat som motstånd eller bristande engagemang hos både anställda och ledning – en ineffektiv företagskultur.
Förändringsledning handlar till stor del om att förstå de mjuka faktorerna och kunna utveckla dessa genom konkreta planer och aktiviteter.

Vanliga problemområden:

  • Övervärdering av hårda faktorer på bekostnad av mjuka; ”vi har ju skrivit nya instruktioner, det är väl bara att börja tillämpa dem …”.
  • Förändring är jobbigt, det trygga måste överges för något nytt och eventuellt hotfullt. Alla måste förstå, vilja och våga genomföra önskade förändringar.

 

Consort erbjuder ett strukturerat angreppssätt för att utveckla människor, grupper och organisationer.
Genom att utveckla individers kunskap, vilja och mod kan vi få önskade beteendeförändringar och därmed en förbättrad organisatorisk förmåga. Vi stimulerar och stödjer individens inneboende förmåga att ta ansvar, finna mening och medvetet styra sitt eget liv. En sådan utveckling baseras på förtroendefull samverkan mellan individer, grupper och organisationer – ett förtroendekapital.

Medarbetarnas engagemang är avgörande. Ofta uppstår motstånd som behöver hanteras och vändas till samarbete mot gemensamma mål. Om du inte lyckas få din personal positivt engagerad i förändringsarbetet, riskeras hela företagets existens! Förändringsledning, process- och systemutveckling går hand i hand; förändringar genomförs med stöd i processer, system och infrastruktur.

Consort arbetar också med införande av arbetsmodeller som ITIL, PM3, LEAN och IT Governance, vilka i princip hanteras på samma sätt som andra omfattande förändringar i en verksamhet.

Står ditt företag inför viktiga förändringar?

Klicka på bilden för att se den större

 

 

Klicka på bilden för att se den större

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !