Tjänster

Förbättra företagets lönsamhet genom att utveckla dess företagskultur. Fokus på värderingar, förtroendekapital, attityder, samverkan etc utvecklar individer, grupper och organisationen till en affärsmässig företagskultur med lönsamma affärer och långsiktiga relationer. Förtroendekapital – en kritisk framgångsfaktor i alla affärsrelationer!

Lönsamma Affärer & Hållbara Relationer

Vi kan likna företaget vid ett isberg där de strukturella faktorerna syns ovan ytan, medan de mänskliga faktorerna döljs under ytan.

Det intressanta i denna liknelse är att de mänskliga faktorerna – företagskulturen – som utgör den större delen av helheten, många gånger är dold eller ur fokus vid ett förändringsarbete. Alla organisationer, stora som små, i näringsliv, offentlig sektor och föreningslivet, har en företagskultur. Företagskulturen består av värderingar, attityder, känslor och synsätt. Dessa visar sig i sättet att driva och utveckla verksamheten, organisera arbetet och i hur kunder och medarbetare bemöts. Företagskulturen är en förutsättning för affärsmässig effektivitet och lönsamhet.

Consort har utvecklat en serie samverkansmodeller som tar ett helhetsansvar för utveckling av styrning och samverkan från både strukturellt och mänskligt perspektiv. Resultatet blir en konsekvent verksamhet, där styrning och samverkan strävar i samma riktning på ett fundament av gemensam förståelse och ömsesidigt förtroende. Det innebär att ett gediget strukturkapital etableras.

Klicka på bilden för att se den större

Våra tjänster

Marriage Counselling® – 2 kulturer blir en,  är konkreta träningsprogram med verklighetsnära uppgifter för individer och grupper, där deltagarna får träna sin förmåga inom skilda områden, exempelvis etablering av gemensamma värderingar, samverkan, bygga förtroendekapital, konflikthantering, med flera. Resultatet blir en ny reell företagskultur med gedigen förankring ner på individnivå.

Marriage Counselling® har använts framgångsrikt i flera outsourcingaffärer, i projekt för att skapa effektiva projektteam och lämpar sig också bra för att underlätta företagsfusioner.

Läs mer

En bra företagskultur innebär ett effektivare företag. Consort utvecklar individer, grupper och hela organisationer för att skapa eller förstärka en kultur som bidrar till företagets mål och visioner. Vi arbetar med värderingar, normer, konflikthantering, motiverande värdesystem, aktivt lyssnande, samarbetsträning, med mera. Allt baserat på företagets verklighet, vilket ger ett direkt användbart resultat.

Läs mer

Förtroendekapital, eller företagets anseende/varumärke, är omvärldens kunskap om och attityd till verksamheten. Medarbetare som utbildas och tränas att förstå varumärkets praktiska innebörd i det dagliga arbetet blir också de främsta utvecklarna av förtroendekapitalet. Förtroendekapitalet formar och utvecklar individerna som i sin tur vidareutvecklar förtroendekapitalet – en god spiral är etablerad.

Läs mer

En lyckad förändring kräver helhetssyn; styrmodell, affärsmodell, processer, organisation och stödfunktioner måste vara i samklang och förändras tillsammans. Medarbetarnas engagemang är avgörande, motstånd behöver hanteras och vändas till samarbete mot gemensamma mål. Om du inte lyckas få din personal positivt engagerad i förändringsarbetet riskeras hela företagets existens!

Våra metoder ser till att förändringar leder till en långsiktig och genomgripande transformation. För att nå dit arbetar vi med både inre dimensioner, som tankar, känslor och värderingar, och yttre faktorer som målsättningar, beteenden och resultat.

Läs mer

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !