Region Skåne vårdar relationer med Marriage Counselling

Relationen mellan beställare och leverantör är en avgörande faktor för ett framgångsrikt partnerskap. För Region Skåne är Marriage Counselling verktyget som får relationerna att fungera.

Region Skåne har valt att outsourca driften av sin användarnära it. I samband med att avtalet slöts, började IT-chefen Lennart Wallén att titta på hur de skulle kunna försäkra sig om att det femåriga avtalet blev en bra affär.

– Att skriva en upphandlingsförfrågan är lite som om du skulle skriva en specifikation för din blivande fru. Du måste både uttrycka dig så att anbudsgivarna verkligen förstår omfattningen och innehållet i specifikationen och lyckas förutse utvecklingen av din verksamhet för ett antal år framåt, säger han.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är också restriktiv. Eventuella missförstånd kan inte kompenseras med tilläggsavtal i efterhand, om dessa hamnar utanför de specificerade ramarna.

– Det enda du har kvar att arbeta med som är flexibelt, är relationen mellan dig och din nya leverantör. I det läget tog jag kontakt med Göran Francke för att få hjälp att utveckla relationen mellan oss och driftsleverantören, säger Lennart Wallén.

Göran Franckes företag M4U arbetar med den egenutvecklade metoden Marriage Counselling. Metoden används för att bygga starka, öppna och långsiktiga relationer mellan olika arbetsgrupper. Outsourcing-affärer och beställare-leverantörs-relationer är ett vanligt uppdrag, men Marriage Counselling fungerar även för att bygga ihop fusionerade företag, för att förbättra samarbetet på interna avdelningar eller i långsiktiga projektgrupper.

Relationerna behövs. En stor andel av alla outsourcing-affärer slutar i skilsmässa. Många gånger beror det på att de båda parterna stirrat sig blinda på avtalsfrågor och glömt bort den mänskliga interaktionen mellan parterna.

Det är ett grovt misstag.

– Finns inte en bra relation, är det lätt att hamna i en situation där båda parter bara sitter och bevakar sina avtalsrättigheter, trots att båda egentligen vill att båda parter ska bli nöjda, säger Lennart Wallén.

I Marriage Counselling-processen (MC) fick nyckelpersoner hos Region Skåne träffa sina motparter hos leverantören.

– Styrkan med MC är att vi får möjlighet att träffas och känna varandra på pulsen i en övningssituation. De övningar som genomförs ger tillfälle att diskutera hur olika frågor ska lösas utan att det sker i ett skarpt läge, säger Lennart Wallén.

– MC ger verktygen för att diskutera saker utan att hamna i skyttegravskrig. Processen blir ett tillfälle att vara öppen med hur man ser på olika problem.

För Region Skåne har MC-arbetet gett positiva effekter. Idag är metoden inskriven som ett krav i upphandlingarna – alla som vill leverera måste delta i processen.

– Man vill alltid ha en bra och öppen dialog mellan beställare och leverantör. Via MC har vi lagt grunden för detta, säger Lennart Wallén, och fortsätter:

– Marriage Counselling har gett oss en relation som är ett bra verktyg för att hantera en väldigt svår avtalssituation.

 

Lennart Wallén IT-chef Region Skåne

Region skåne

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !