Ledarskapsutveckling

Mål: Att få ledningsgruppen att stå på en gemensam grund utifrån ett förtroendefullt samarbete samt att nå bättre resultat och ta gemensamma beslut effektivare.

Vi hade bestämt oss för att göra en ordentlig satsning på vår ledningsgruppsutveckling och vi hade tagit beslut om att genomföra ett gediget program som löpte under 1 år, totalt 3 dagar vid 4 tillfällen, inkl coachning. Vår förhoppning var att vi skulle nå ett bättre resultat så att vi arbetsmässigt tog oss snabbare framåt. Vi hade under en längre period sett att det totala resultatet inte var tillfredställande i ledningsgruppen. Alla körde på med sitt och vi gjorde inte mycket tillsammans. Tilliten och förtroendet var svagt i teamet.

Samtidigt fanns det en vilja att göra något åt det. Vi ville fördjupa oss i kännedomen om oss själva och om andra, så att vi istället för att var och en gjorde sitt skulle stödja varandra.

Resultatet överträffade stort våra förväntningar. Nu är vi öppna mot varandra, vi vågar uttrycka våra åsikter och vi kan diskutera dem på ett respektfullt och tillitsfullt sätt. De spontana reflektionerna från samtliga deltagare har varit mycket positiva. Nu känner vi att vi når snabbare fram till beslut. Det märks en tydlig förändring i hur vi kommunicerar och vårt förhållningssätt mot varandra är och känns mer öppet.

Det som gav mig mycket var arbetet med våra så kallade ”del personligheter”. Det har verkligen fastnat på djupet och den bästa insikten är att jag kan påverka dem i olika situationer genom att välja när jag vill att vissa delar ska vara mer framträdande och andra delar hållas tillbaka. De upplevelsebaserade övningarna som synliggjorde våra konfliktmönster och de med personlig feedback gjorde också ett starkt intryck på mig. Jag har utvecklats personligen kring hur jag förhåller mig till andra människor. Det är klart det bästa jag varit med om.

Jag rekommenderar absolut Göran Francke Consort till andra, både vad gäller ledarskapsutveckling och andra uppdrag.

Anders Persson, IT chef, Apoteket

Apoteket lång

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !