Marriage Counselling – case Apoteket – Tieto

Målet: Att i förebyggande syfte förhindra konflikter genom att skapa en gemensam trygg och förtroendefull grund att stå på och få en öppen och förtroendefull arbetsrelation.

Vi vet att de flesta IT avdelningar är outsoursade i olika grad. Drygt 60% av dessa har stora problem med förhållandet mellan kund och leverantör och det slutar ofta med att kunden säger upp avtalet i förtid.  I det här fallet var intresset stort från båda parter att ingå Marriage counselling och leverantören såg bara fördelar med att få chans att visa fram sina konkurrensfördelar för kunden och samtidigt bygga en långsiktig bas för fortsatt samarbete.

Genom att anpassa övningarna och metoderna utifrån parternas olika behov så blev effekten optimal. Samtidigt som de fick tillfälle att reflektera och ge varandra konstruktiv feedback så fick de tillfälle till träning genom att varva upplevelsebaserade övningar med kortare teoripass. En stor del i upplägget är att lära känna varandra och att skapa tillit i gruppen.

Resultatet blev att de skrev ett avtal och att de idag arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt som båda parter känner sig mycket nöjda och tillfreds med. På det här viset sparade man både tid och resurser för att snabbt och effektivt få allt att fungera som det var tänkt.

Spontana kommentarer från kund respektive leverantör;

  • Efter att vi genomfört Marriage Counselling har både vi och vår leverantör ett mycket bättre förhållande. Alla har varit mycket nöjda och uttrycker att det är det bästa de sett och att de aldrig varit med om liknande. Nu har vi en gemensam grund att stå på där vi kan utgå från att vi gör lika.

Personligen har jag påverkats hur jag är mot andra människor. Det här är klart det bästa jag varit med om. Jag rekommenderar absolut detta till andra.”

Anders Persson, IT chef, Apoteket

 

  • Metoden vi använder är enkel och rakt på, det gör att den går att klona och anpassa så att man kan använda metoderna själv direkt i sitt arbete och med andra. Den ger känslan av ”speed dating” som kan jämföras med när man träffar en partner för första gången och vill ha fler att välja på. Det går snabbt och är effektivt!
  • Resultatet blev precis det vi önskade. De valde oss som leverantör och vi gick båda in i relationen med ett öppet och förtroendefullt förhållningssätt. Idag kan vi lösa problem smidigt och våra förhandlingar går betydligt lättare än vad de annars troligen skulle ha gjort. Andra som inte varit med märker tydligt förändringen och kan till om med förundras över vår ”totala öppenhet” med varandra.
  • Samarbetet blommar. Vi har inga ”dolda” agendor på mötena. På det mer personliga planet har jag också påverkats. Jag var öppen tidigare, men nu är jag öppnare på ett ärligare sätt – känner att jag är ”ett med kunden”.
  • Jag vill absolut rekommendera Göran Francke M4U och Marriage Counselling till andra.

Anders Sundin, Affärsområdeschef Tieto

Apo - Tieto

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !