Marriage Counselling – case American Express -Tieto

Målet med utbildningssatsningen:

  • Att skapa en öppen och ärlig dialog mellan parterna för att utveckla och behålla en hållbar och långsiktig kund- och leverantörsrelation. Samt att förbättra leveransen och förhindra ytterligare kostnader utanför avtalet.

Vi intervjuade samtliga berörda personer i båda företagen. Därefter kunde vi konstatera att kommunikationen och således kulturen både såg olika ut och upplevdes olika i de skilda företagen. Det kändes därför naturligt att vi började jobba med kultur och värderingar. Båda parter fick verktyg för att synliggöra sin egen kultur och därefter beskriva den för varandra för att lägga grunden och öka förståelsen för olikheterna.

Utifrån det arbetade vi succesivt med upplevelsebaserade övningar som liknande kritiska situationer i de dagliga kund- och leverantörssituationerna. Syftet var att skapa en känsla för vad man kan uppleva när situationer blir stressade, problemfyllda, tävlingsinriktade och värdeladdade. Utifrån de känslorna analyserade vi gemensamt vad som hände, vad konsekvenserna blev och vad som behöver arbetas mer med för att öka förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete.

Efter två intensiva dagar hade parterna arbetat fram en åtgärdsplan och fått med sig en tydlig strategi som de kunde följa på hemmaplan för att fortsätta att utveckla samarbetet och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt i fortsättningen. Drygt ett halvår senare, efter två gemensamma uppföljningsdagar och ett avtal har nu kund och leverantör en hållbar relation som präglas av öppenhet och ärlighet.  Båda parter är nöjda, inga stigande priser med tilläggskostnader, båda har sparat dyrbar tid och pengar på att fortsätta relationen och båda känner sig som vinnare.

 

Spontana kommentarer från kund respektive leverantör;

”Vi har fått ut en bättre samverkan och en bättre gruppkänsla både internt och tillsammans i vår relation – samt finansiellt och kvalitativt. Jag och vi alla känner att vi har utvecklats som individer även på det personliga planet. Utfallet är högt ställt över förväntan och jag ställer gärna upp som er referens!

Maria Lundberg, Affärsområdeschef, Tieto

 

”Det omedelbara resultatet blev ”kicken” och bekräftelsen på att samverkan mellan oss blev betydligt mer positiv i förhållningssätt. Vi tog eget ansvar och blev mer aktiva samtidigt som känslan blev att försöka hitta lösningar istället för problem. Reflektioner från arbetssättet har fått oss att tänka på ett annat sätt, lite skola på ett personligt utvecklande sätt. Kursledarna har varit respektfulla och inte gjort några favoriseringar, de har haft ett värderingsfritt förhållningssätt som känts bra. Tror att jag blivit mer ödmjuk. Backar ett-två steg och låter andra få chansen att träda fram mer till skillnad från tidigare då jag tyckte och uttryckte mina åsikter. Vi har nu en mer öppen dialog och jag lyssnar mer vad de har att säga och vad de menar. Jag rekommenderar Göran Francke till andra kunder och har bara positivt att säga. Det är som när man har ett giftermål framför sig inte bara tänka ekonomi – utan relation. Kursledarnas förhållningssätt kändes mycket bra. Tryggt. Professionellt ”.

Jonny Hejdenberg, Affärsområdeschef, American Express

Tieto-AMEX

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !