Om Göran

”I dag vet jag att problemen är vanliga och ofta uppstår i vissa specifika situationer. Men nu vet jag också att det går att göra något åt det.”

Göran Francke

”Många företag lider av en ineffektiv företagskultur, bland annat innebärande bristande intern och extern samverkan, avsaknad av förtroendekapital, ansvarsfrånsägelser, dålig stämning, etc, med försämrade affärer som en självklar följd.

Efter att i många år ha brottats med liknande problem på flera företag, bestämde jag mig för att bli min egen: om ”mina” företag hade dessa problem, var risken stor att andra också hade dem. Den insikt som vuxit fram inom mig var att det behövdes helt nya program och metoder för att utveckla de nödvändiga positiva egenskaperna hos berörda individer och grupper. Det är det jag gör i Consort, bland annat genom mitt program Marriage Counselling®.”

 

Göran Francke utvecklar individerna, organisationen och affären.

Göran Francke har mer än 20 års erfarenhet som chef och ledare inom stora svenska och internationella koncerner. Som IT-chef i Sverige för Pharmacia & Upjohn införde Göran en global process- och nätverksorganisation i Sverige, USA, Italien och Belgien.

Som CIO på Vin & Sprit införde han en ny IT-strategi innehållande ett nytt e-koncept, nytt ERP-system, helt ny PC-plattform, ny organisation täckande 12 länder inklusive en global extern IT-partner.

Efter högskolestudier i statistik, ADB/IT, företagsekonomi, arbetsmarknadspolitik och personaladministration genomgick Göran Francke en högre företagsledarutbildning på IHM. Han är också utbildad mentor och certifierad inom European Mentoring & Coaching Council. Göran är examinerad handledare i UGL (Utveckling Grupp och Ledare), FS (Förtroende Fullt Samarbete), THE (The Human Element) och certifierad SDI-handledare (Strength Deployment Inventory).

Hans starka sidor är organisations-, kompetens- och personalutveckling i kombination med affärsutveckling. Görans långa chefserfarenhet och chefsfilosofi, grundad på respekt, delaktighet och målfokusering, skapar snabbt trygghet hos individer och grupper.

Sedan 2005 driver Göran sitt eget företag Consort (tidigare Management 4 you, M4U), med ett brett nätverk av samarbetspartner.

Grunden för Consorts arbete hämtas bland annat från teorier inom:

  • Salutogent ledarskap – ett hälsofrämjande ledarskap baserat på en värdegrund där gruppens känsla av sammanhang, lust och motivation stärks för ökad effektivitet och välbefinnande.
  • Förtroendefullt samarbete – utvecklar individers förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer, vilket direkt bidrar till organisationens framgång.
  • UGL – Utveckling Grupp och Ledare – används inom näringslivet som en grundläggande ledarskapskurs.
  • THE – The Human Element – hur vi fungerar och vad som påverkar våra relationer och vårt samarbete.
  • Firo – Fundamental Interpersonal Relations Orientation – utvecklar arbetsgruppens inbördes relationer och medlemmarnas sätt att kommunicera.
  • Psykosyntesen – hur fungerar samspelet mellan kropp, själ, känslor och intellekt och hur påverkar helheten din psykiska och fysiska hälsa.
Kontakta Göran
Kontakta Göran för en förutsättningslös diskussion om hur Consorts tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta Göran
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !