MARRIAGE COUNSELLING ®

Säkerställ framgångsfaktorerna i dina affärsrelationer och förhindra de vanligaste misstagen.

Marriage Counselling – två kulturer blir en

Marriage Counselling är konkreta träningsprogram med verklighetsnära uppgifter för individer och grupper.
Läs Mer

Företagskultur & Värdegrund

Nå framgång genom att utveckla den rådande företagskulturen och implementera nya värderingar.

Två på papperet lika företag kan nå helt olika resultat

Medan det ena blomstrar, går det andra kräftgång.
Förklaringen kan finnas utanför affärsplaner och strategier – i företagskulturen.
Läs Mer

Förtroendekapital

Consort ser till att förändringar i verksamheten leder till en långsiktig transformation.

Förtroendekapital, eller företagets anseende

Företag är människor. Framgångsrika förändringar i verksamheten bygger på människors förmåga och vilja att förändra.
Läs Mer

Förändringsledning

Consort ser till att förändringar i verksamheten leder till en långsiktig transformation.

Företag är människor

För att nå dit arbetar vi med både människors inre dimensioner, som tankar och känslor, och med yttre faktorer som mål och resultat.
Läs Mer

Rådgivning & Mentorskap

Med nyfikenhet och empati får adepten stöd i sina behov och i utvecklingen av en egen vilja.

Mentorskap och dess frågeställningar

Mentorn har förmågan att förtydliga frågeställningar och kan visa på möjliga vägar och beslut
Läs Mer

Föreläsningar

Inspirerande behovsstyrda presentationer på exempelvis kick-off:er och utvecklingsmöten.

Föreläsningar och presentationer

Consorts Göran Francke är en erfaren och ofta anlitad föreläsare på konferenser, kick-off:er, utvecklingsmöten och annat, i såväl stora som mindre sammanhang.
Läs Mer

 

Alla tjänster hos Consort

Alla tjänster hos Consort

– Marriage Counselling
har gett oss en relation som är ett bra verktyg för att hantera en väldigt svår avtalssituation.
Lennart Wallén IT-chef Region Skåne, Läs Mer
Marriage Counelling
“Det är som när man har ett giftermål framför sig inte bara tänka ekonomi – utan relation. Kursledarnas förhållningssätt kändes mycket bra. Tryggt. Professionellt ”.
Jonny Hejdenberg, Affärsområdeschef American Express, Läs Mer
Marriage Counselling
”Vi har fått ut en bättre samverkan och en bättre gruppkänsla både internt och tillsammans i vår relation – samt finansiellt och kvalitativt”.
Maria Lundberg, Affärsområdeschef, Tieto , Läs Mer
Ledarskapsutveckling
“Resultatet överträffade stort våra förväntningar. Nu är vi öppna mot varandra, vi vågar uttrycka våra åsikter och vi kan diskutera dem på ett respektfullt och tillitsfullt sätt.”
Anders Persson, IT chef, Apoteket, Läs Mer
Marriage Counselling
“Efter att vi genomfört Marriage Counselling har både vi och vår leverantör ett mycket bättre förhållande. “
Anders Persson, IT chef, Apoteket, Läs Mer
Marriage Counselling
“Efter att vi genomfört Marriage Counselling har både vi och vår leverantör ett mycket bättre förhållande. “
Anders Sundin, Affärsområdeschef, Tieto, Läs Mer

Ensam är inte stark
Consorts filosofi

Ensam är inte längre stark. En alltmer komplex och sammankopplad värld kräver allianser och samarbete mellan individer och grupper, mellan skilda organisationer och kulturer. Individens förmåga att etablera långsiktiga relationer och därmed bygga förtroendekapital är en nödvändig och viktig framgångsfaktor. Affärsmannaskap beskriver en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap, kreativitet och innovationsförmåga vad det egna företaget kan prestera för att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. Medarbetare som har en positiv grundsyn och kan skapa glädje omkring sig är grundstommen i företagets förmåga att skapa nya innovativa nyttobaserade erbjudanden. Långsiktiga relationer bygger på tillit och ömsesidigt förtroende, en del av en god företagskultur. Vi arbetar med pragmatiska metoder, baserade på solida vetenskapliga teorier och med dokumenterad effekt i flera olika projekt.

Vi utvecklar affärer, organisationer, grupper och individer till slagkraftiga team med en effektiv, kreativ och meningsfull företagskultur.

  • Organisationer blomstrar med vår hjälp
  • Våra tjänster genererar hållbarhet och vinster för våra kunder
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !